Baba Naharsingh Indraprastha Mahavidyaly, Navi Dudhai

Affiliated to  :  Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University, Bhuj
Approved by  :  UGC
Courses in  :  B.B.A., B.C.A., B.J.M.C., B.S.W., M.S.W.

Available Courses

B.B.A.

B.B.A.

Affiliated to:  Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University, Kachchh
     Duration:  3 Years     

B.C.A.

B.C.A.

Affiliated to:  Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University, Kachchh
     Duration:  3 Years     

B.J.M.C.

Journalism and Mass Communication

Affiliated to:  Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University, Kachchh
         

B.S.W.

Social Work

Affiliated to:  Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University, Kachchh
         

M.S.W.

Social Work

Affiliated to:  Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University, Kachchh
         
© CollegesIndia.Net 2016 - All rights reserved.