Vaishnav Mata Vidhi Mahavidyalaya, Panna

Affiliated to  :  Dr Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar
Approved by  :  UGC
Courses in  :  B.C.A., B.Com., B.Sc., L.L.B.

Available Courses

B.Com.

B.Com.

Affiliated to:  Dr. Harisingh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar
     Duration:  3 Years     

B.C.A.

B.C.A.

Affiliated to:  Dr. Harisingh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar
     Duration:  3 Years     

L.L.B.

L.L.B.

Affiliated to:  Dr. Harisingh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar
         

B.Sc.

B.Sc. Science

Affiliated to:  Dr. Harisingh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar
     Duration:  3 Years     
© CollegesIndia.Net 2016 - All rights reserved.